Nawigacja

 • Zebranie z logopedą!!!

  Zapraszamy Rodziców dzieci 3 i 4-letnich na spotkanie z logopedą, które odbędzie się w naszym przedszkolu dnia 28.04.2015r. (wtorek) o godz. 15.00.

 • Zebranie z Rodzicami dzieci nowo przyjętymi!!!

  Zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 6 w Głogowie na spotkanie  z nauczycielami  grup oraz dyrektorem przedszkola, które odbędzie się dnia 10.06.2015r. ( środa)  o godz. 15.30 w naszej placówce.

 • Podpisywanie umów przez Rodziców dzieci nowo przyjętych!!!

  Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 16 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 obowiązkowo udaje się do tej placówki i potwierdza wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie stosownej umowy.

   

  Niepodpisanie umowy/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

   

   Ostateczne wyniki rekrutacji

   

  Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 29 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00

 • Dyżury podczas wakacji!!!

  UWAGA !!!

  zapisy dzieci na miesiące wakacyjne trwają od 13 do 30 kwietnia

  w przedszkolu, do którego rodzice planują zapisać dziecko

   

  Rodzice, powinni mieć przy sobie:

  • dowód osobisty
  • numer konta bankowego
  • wykaz osób uprawnionych do odbioru dziecka z przedszkola wraz z adresem zamieszkania, nr dowodu osobistego i numerami telefonów.

   

  DYŻURY  PRZEDSZKOLI  PODCZAS  WAKACJI 2015r.:

   

  LIPIEC

  PP – 3 – ul. Al. Wolności 72

  PP – 5 – Niedziałkowskiego 7a

  PP – 9 – ul. Perseusza 3

  SIERPIEŃ

  PP – 7 – ul. Moniuszki 4a

  PP –21 – ul. Ziemowita 2

  PP – 1 – ul. Andromedy 23

 • W pogodę i niepogodę!

  27.02.2015
  • Bardzo prosimy o ubieranie dzieci adekwatnie do warunków atmosferycznych.
  • W naszym codziennym harmonogramie dnia są przewidziane spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne Nr 6 w Głogowie
  Przedszkole Publiczne Nr 6 w Głogowie, ul.Gustawa Morcinka 6
 • tel. fax 76/72-65-614
  tel. 76/72-65-615 - księgowość

Galeria zdjęć